Fáilte

SCOIL GHEIMHRIDH GHAOTH DOBHAIR 2017

Beidh an ceathrú Scoil Gheimhridh ar siúl ón Chéadaoin 27 Nollaig 2017 go dtí an 1 Eanáir 2018. Beidh réimse leathan imeachtaí i gclár na bliana seo, le ceardlanna d’uirlisí traidisiúnta Gaelacha, amhráin, léachtaí, scannán, ceadail ceoil, ceardlanna do pháistí, agus sraith ceolchoirmeacha le cuid dár gceoltóirí is fearr.

Beidh na himeachtaí uilig ar siúl i nGaoth Dobhair, Co. Dhún na nGall, in Amharclann Ghaoth Dobhair, Na Doirí Beaga; Teach Jack, Glassagh; Pobalscoil Ghaoth Dobhair, Na Doirí Beaga; An Gailearaí, Páirc Ghnó an Údaráis, Gaoth Dobhair; Club CLG, Gaoth Dobhair; An Chrannóg, Na Doirí Beaga, agus Teach Hiúdaí Beag, An Bun Beag.

Bain Sult as!

 

Scoil Gheimhridh Ghaoth Dobhair – áirithint:

Ar-lín:

áirithint: Ceardlanna
áirithint: Ceolchoirmeacha

SEOLADH POIST:

Scoil Gheimhridh
Ghaoth Dobhair,
An Chrannóg, Doirí Beaga,
Leitir Ceanainn,
Co. Dhún na nGall,
Éire