Fáilte

SCOIL GHEIMHRIDH GHAOTH DOBHAIR 2018

27 NOLLAIG 2018 – 01 EANÁIR 2019


I mbliana beidh muid ag ceiliúradh bunú Scoil Gheimhridh Frankie Kennedy 25 bliana ó shin sa bhliain 1994.

Tá lucht eagraithe na scoile fíorbhuíoch de na daoine uilig a tháinig chugainn ó chian is ó chóngar bliain i ndiaidh bliana. Spreagann bhur gcuid tacaíocht muid lenár ndícheall a dhéanamh, agus mothaímid nach mbeidh aon díomá oraibh i mbliana.

Ba mhaith linn an tacaíocht a fhaighimid go leanúnach ón Chomhairle Ealaíon, ár bpríomh-mhaoinitheoir, a admháil. Táimid buíoch fosta de na maoinitheoirí eile, Ealaín na Gaeltachta, Údarás na Gaeltachta, Foras na Gaeilge, agus ár gcomhpháirtithe sna meáin, Raidió Na Gaeltachta, agus de Chartlann Cceol Traidisiúnta na hÉireann, i mBaile Átha Cliath.

Tá Scoil Gheimhridh Ghaoth Dobhair fíorbhuíoch fosta do mhuintir Ghaoth Dobhair as ucht tacaíocht agus spreagadh a thabhairt dúinn i dtólamh. Ba mhaith linn buíochas a ghabháil go háirithe leis na hoibrithe deonacha, Comharchumann Ghaoth Dobhair agus na hionaid uilig a mbainimid úsáid astu: Pobalscoil Ghaoth Dobhair, Teach Jack, Teach Campbell, Scoil Mhuire, Amharclann Ghaoth Dobhair, Tabhairne Leo, An Chrannóg, Teach Hiúdaí Beag agus Óstan Caisleán Óir, Anagaire.

Beidh réimse leathan imeachtaí i gclár na bliana seo, le ceardlanna d’uirlisí traidisiúnta gaelacha, amhráin agus damhsa, léachtaí, ceadail ceoil, ceardlanna do pháistí, agus sraith ceolchoirmeacha le cuid dár gceoltóirí is fearr.

Go raibh maith agaibh arís as bhur dtacaíocht. Táimid ag súil le sibh a fheiceáil i nGaoth Dobhair arís i mbliana! Bainigí sult as!Breis eolais:

 

Scoil Gheimhridh Ghaoth Dobhair – áirithint:

Ar-lín:

áirithint: Ceardlanna
áirithint: Ceolchoirmeacha

SEOLADH POIST:

Scoil Gheimhridh
Ghaoth Dobhair,
An Chrannóg, Doirí Beaga,
Leitir Ceanainn,
Co. Dhún na nGall,
Éire