Déan Teagmháil

Déan teagmháil le Scoil Gheimhridh

Is féidir ticédí do ceardlannaí agus imeachtaí mar chhuid de Scoil Gheimhridh Ghaoth Dobhair, a cheannacht mar seo leanas:

Ar líne:

Ceolchoirm
Ceardlanna

An Post:

Cur liosta de na h-imeachtaí agus ceardlannaí a bhfuil tú ag iarraidh dul go dtí, cómh maith le íocaíocht (seic nó dréacht amháin) 

Seoladh:
Scoil Gheimhridh Ghaoth Dobhair
An Chrannóg,
Doirí Beaga,
Leitir Ceanainn,
Co. Dhún na nGall,
Éire
Ainm íocaí do sec/dréacht ná: Comharchumann Forbartha Ghaoth Dobhair

Táimíd búartha, ach níl seirbhís cárta creidmheasa ag Scoil Gheimhridh Ghaoth Dobhair, ach tá seo ar fáil trí scoilgheimhridh.com.

Tel: +353 (74) 956 0679
Email: info@scoilgheimhridh.com

An Chrannóg

Tel: +353 (0)74 95 32208

Ag súil le labhairt leat.