Gaoth Dobhair, Co. Dhún na nGall

Scoil Gheimhridh Ghaoth Dobhair

In sna laethanta dúshlánacha seo, tá Scoil Gheimhridh Ghaoth Dobhair ag bailiú nirt d’fhéile na bliana seo. Tá muid ar an fhód anois le seacht mbliana agus muid ag fógairt liosta teagascóirí den scoith do Scoil Gheimhridh na bliana seo. Ina measc tá Laoise Kelly, Steve Cooney, Mairéad Ní Mhaonaigh, Mick O’Brien agus go leor eile. (Nasc go lth. teag)

Tá súil againn clár iomlán imeachtaí a fhógairt amach anseo ina mbeidh ceolchoirmeacha iarnóna agus tráthnóna, léachtaí agus seisiúin oscailte ach braitheann seo ar threoracha na Roinne Sláinte.

Tá an fhéile uathúil seo, lonnaithe i nGaeltacht Gheal Ghaoth Dobhair, Dún na nGall. Tugtar deis duit do scíth a ligean tar éis cheiliúradh na Nollag. Anseo, fáilteofar an bhliain nua i measc clann agus cairde le ceol, amhránaíocht, damhsa agus spraoi. Tá súil againn go mbeidh sé ar do chumasc a bheith linn.

Is iad seo na hionaid a bheidh in úsáid, An Gailearaí (Páirc Ghnó Ghaoth Dobhair), Pobalscoil Ghaoth Dobhair, Amharclann Ghaoth Dobhair, Teach Jack, Teach Hiúdaí Beag agus Clubtheach CLG Ghaoth Dobhair.

Is iad Comharchumann Forbartha Ghaoth Dobhair a dhéanann Scoil Gheimhridh Ghaoth Dobhair a eagrú, agus tá siad go mór faoi chomaoin ag an phobal áitiúil a thugann tacaíocht dheonach don féile bliain i ndiaidh bliana. Tá an Scoil Gheimhridh an-bhuíoch don tacaíocht maoine a fhaigheann siad ó chiste na nEalaíona Dúchasacha, An Chomhairle Ealaíon.

Eolas: Fón+353(74)9560679 l Ríomhphost:scoilgheimhridh2013@gmail.com

Close Menu