27th nollaig - 01 eanáir

Tá Scoil Gheimhridh Ghaoth Dobhair ar ais le linn séasúr na Nollag le scoith na gceoltóirí, ina measc: Skara Brae, Muireann Nic Amhlaoibh, Noel Hill, Louise Mulcahy The High Seas agus go leor eile. Beidh deis ann freastal ar ceardlanna ceoil, amhránaíocht agus damhsa le cuid de na ceoltóirí is fearr sa tír. Lonnaithe i gcroí lár Ghaeltacht Thír Chonaill. Taraigí agus ligigí bhur scíth i ndiaidh séasúr na Nollag anseo cairde agus comrádaithe, ag baint sult as an chuid is fearr de cheol agus craic. Tá muid ag súil go mór le fearadh na fáilte a chuir romhaibh.

Beidh imeachtaí na féile ar súil sna hionaid seo a leanas- Pobalscoil Ghaoth Dobhair, Amharclann Ghaoth Dobhair, Teach Jack, Teach Hiúdaí Beag, Drioglann Chroithí, agus CLG Ghaoth Dobhair.

Tá Scoil Gheimhridh Ghaoth Dobhair eagraithe ag Comharchumann Forbartha Ghaoth Dobhair. Tá muid buíoch as an obair dheonach a dhéanann an pobal le linn na féile.

Tá an Scoil Gheimhridh fíorbhuíoch as an maoiniú bliantiúil a fhaigheann sí ó Comhairle Ealaíon.

Níos mó eolais- Fón: +353 (74) 95 32208 | Ríomhphost: scoilgheimhridh2022@gmail.com

Ceardlanna

I measc na n-ionad a bheidh in úsáid d’fhéile na bliana seo, beidh An Gailearaí (Páirc Ghnó Ghaoth Dobhair), Pobalscoil Ghaoth Dobhair, Amharclann Ghaoth Dobhair agus Teach Hiúdaí Beag. Tá Scoil Gheimhridh Ghaoth Dobhair á reáchtáil ag Comharchumann Forbartha Ghaoth Dobhair agus tá siad go mór faoi chomaoin ag an phobal áitiúil a thugann tacaíocht dheonach don fhéile seo.

Tá an Scoil Gheimhridh an-bhuíoch go deo don Chomhairle Ealaíon fosta a chuireann maoiniú bliantúil ar fáil don fhéile. 

Breis eolais: Fón: +353 (74) 9532208 | Rphost: scoilgheimhridh2013@gmail.com