Ráiteas Scoil Gheimhridh Ghaoth Dobhair ar athló arís go dtí an Cháisc 2022

Is ábhar bróin mhór dúinn é a rá go bhfuil gá Scoil Gheimhridh Ghaoth Dobhair a chuir ar athló arís i mbliana go dtí deireadh seachtaine saoire na Cásca i mí Aibreán 2022 de bharr cúinsí reatha Covid 19 . Ba mhaith linn a bheith soiléir gur athló atá i gceist agus go bhfuil muid tiomanta le  Scoil Geimhridh na bliana seo a sheachadadh d’ár lucht éisteachta dílis , ar an ard chaighdeán a bhfuil siad cleachtaí leis, más féidir sín a dhéanamh ag an am .

Is beag a shíl muid go mbeadh muid sa chás chéanna i mbliana arís ach tá sláinte agus sábháilteacht an lucht éisteachta dílis sin , chomh maith lenar bhfoireann, ceoltóirí agus múinteoirí, foireann léiriúcháin , oibrithe deonacha agus pobal Ghaoth Dobhair, ar an phríomh dhualgas cúram   atá orainn i gcónaí. Mar atá coinníollacha faoi láthair, bheadh barraíocht contúirt i gceist agus ní raibh muid sásta an riosca sin a ghlacadh arís. Lena chois sin bheadh contúirt ann ó thaobh inmharthanacht fhad théarma an Scoil Gheimhridh, 

Ach tá muid ag amharc chun tosaigh le dóchas , Beidh Scoil Gheimhridh Ghaoth Dobhair  ag tarlú le linn deireadh seachtaine na Cásca  , Aibreán 2022. Beidh sraith iomlán ceardlainne a reáchtáil mar atá fógraí cheanna, chomh maith le  ceolchoirmeacha, léachtaí , seisiúin agus go leor eile.

Ba mhaith linn ár mbuíochas a chuir in iúl dóibh siúd a thagann chugainn go rialta . Buíochas  mhór do dhaoine a chuir spásanna in áirithe do imeachtaí na bliana seo cheanna agus ár leithscéal leo sin do aon míchaoithiúlacht a chúisíodh seo dóibh. Beidh muid i dteagmháil go luath leo sin a rinne réamh áirithint agus beidh deis acu aisíoc iomlán  a fháil nó úsáid a bhaint as an áirithint sin do na dátaí nua ag an Cháisc.

Gabhann muid  buíochas leis an Chomhairle  Ealaín agus Ealaín na Gaeltachta a thugann tacaíocht go bhliaintúil do Scoil Gheimhridh Ghaoth Dobhair. Tá muid buíoch chomh maith don tacaíocht agus có-oibriú leanúnach ó choiste bainistíochta Chomharchumann Forbartha Ghaoth Dobhair

Mar sin , go gcasfar ar a cheile muid ag an cháisc  , guímid Nollaig shábháilte agus bliain úr faoi shíocháin  daoibh go léir, agus iarraimid oraibh cloí le treoirlínte agus sibh féin a choinneáil sábháilte.

Tuilleadh Eolais ó : Tel: +353(0)87 272 2648 | Rphost: conorabyrne@mac.com

www.scoilgheimhridh.com

27th Nollaig - 01 Eanáir, 2022

Tá an-áthas orainn go mbeidh Scoil Gheimhridh Ghaoth Dobhair á reáchtáil i mbliana, ón 27ú Nollaig 2021 go dtí 1ú Eanáir 2022.

I measc na gceoltóirí a bheidh inár gcuideachta i mbliana, beidh Altan, Na SíFiddlers, Dermot Byrne, Steve Cooney agus a chairde, Daoirí Farrell, Laoise Kelly agus go leor eile nach hiad. Beidh cuid de na ceoltóirí traidisiúnta is cumasaí agus is mó clú faoi láthair i mbun na gceardlanna ceoil, amhránaíochta agus rince. Tá réimse leathan imeachtaí beartaithe, ina measc beidh seisiúin cheoil, taispéantas, léacht agus seoladh dlúthdhiosca.

Is i nGaeltacht Gheal Ghaoth Dobhair a reáchtáiltear an mhórfhéile cheoil seo.

I measc na n-ionad a bheidh in úsáid d’fhéile na bliana seo, beidh An Gailearaí (Páirc Ghnó Ghaoth Dobhair), Pobalscoil Ghaoth Dobhair.

Ceardlanna

Tá Scoil Gheimhridh Ghaoth Dobhair á reáchtáil ag Comharchumann Forbartha Ghaoth Dobhair agus tá siad go mór faoi chomaoin ag an phobal áitiúil a thugann tacaíocht dheonach don fhéile seo.

Tá an Scoil Gheimhridh an-bhuíoch go deo don Chomhairle Ealaíon fosta a chuireann maoiniú bliantúil ar fáil don fhéile. 

Breis eolais: Fón: +353 (74) 9532208 | Rphost: scoilgheimhridh2013@gmail.com

Covid-19- Teachtaireacht ó choiste SGGD

Polasaí Sábháilteachta Covid-19

Close Menu