27ú nollaig - 01Ú eanáir

Tá Scoil Gheimhridh Ghaoth Dobhair ar ais le linn séasúr na Nollag le scoith na gceoltóirí, ina measc: Skara Brae, Muireann Nic Amhlaoibh, Noel Hill, Louise Mulcahy The High Seas agus go leor eile. Beidh deis ann freastal ar ceardlanna ceoil, amhránaíocht agus damhsa le cuid de na ceoltóirí is fearr sa tír. Lonnaithe i gcroí lár Ghaeltacht Thír Chonaill. Taraigí agus ligigí bhur scíth i ndiaidh séasúr na Nollag anseo i measc cairde agus comrádaithe, ag baint sult as an chuid is fearr de cheol agus craic. Tá muid ag súil go mór le fearadh na fáilte a chuir romhaibh.

Beidh imeachtaí na féile ar súil sna hionaid seo a leanas- Pobalscoil Ghaoth Dobhair, Amharclann Ghaoth Dobhair, Teach Jack, Teach Hiúdaí Beag,  agus CLG Ghaoth Dobhair.

Tá Scoil Gheimhridh Ghaoth Dobhair eagraithe ag Comharchumann Forbartha Ghaoth Dobhair. Tá muid buíoch as an obair dheonach a dhéanann an pobal le linn na féile.

Tá an Scoil Gheimhridh fíorbhuíoch as an maoiniú bliantiúil a fhaigheann sí ó Comhairle Ealaíon.

Níos mó eolais- Fón: +353 (74) 95 32208 | Ríomhphost: [email protected]

Ceardlanna

Am & Ionad: Beidh na ceardlanna ar siúl ó Dé Céadaoin an 28ú go Dé Satharn an 31ú de Nollaig, achan lá ó 10.00 r.n. to 1.00 i.n. i bPobalscoil Ghaoth Dobhair.

Costas: Is €100 + táille áirithint an praghas ar na ceardlanna.

Breis eolais- Fón: +353 (74) 95 32208 | Ríomhphost: [email protected]