Ghaoth Dobhair

Scoil
Gheimhridh
2023

Clárú

Am & Ionad: Beidh na ceardlanna ar siúl ó Déardaoin an 28ú go dtí Dé Domhnaigh an 31ú de Nollaig, achan lá ó 10.00 r.n. to 1.00 i.n. i bPobalscoil Ghaoth Dobhair.

Costas: Is €100 + táille áirithint an praghas ar na ceardlanna.

Is áirithint do na 4 lá ina n-iomláine atá i gceist. Ma tá sé i gceist agat freastal ar níos lú laetha, ní féidir iad a chur in áirithe agus ní féidir a chinntiú go mbeidh spás ann duit go dtí an lá.

Ranganna Ceoil: Beidh grádú a dhéanamh ar na ranganna Fidil, Flúit, Consairtín & Feadóg ar maidin an 28ú de Nollaig.
Nóta: Níl rang ann do ghlantosaitheoirí. Beidh beagán eolas de dhith.

Amhráin Thraidisiúnta: Foghlaim amhráin ón traidisiún san Iar-Thuaisceart.

An Ghaeilge: Spreagtar an Ghaeilge ach ní gá í a labhairt le páirt a ghlacadh.

Feadóg Mhór (idirmheánach & ardrang):

Síle Friel

eoghan ó ceannabháin

Fidil (tosaitheoirí, idirmheánach & ardrang) :

Clare Friel

CIARÁN Ó MAONAIGH

MEGAN NIC FHIONNGHAILE

MARTIN MCGINLEY

GERALDINE BONNER

Píob Uilleann (idirmheánach & ardrang):

MAITIÚ Ó CASAIDE

CIARÁN MAC FHEIDHLIMIDH

Consairtín (idirmheánach & ardrang):

CAITLÍN NIC GABHANN

LORRAINE O’BRIEN

Cairdín

MÉABH NÍ BHEAGLAOICH

Feadóg Stáin

MAUREEN MCGRATTAN

ANNA FRIEL

Amhránaíocht ar an sean-nós:

MAIRÉAD NÍ MHAONAIGH

Giotár & Basúcaí:

MARTY BARRY

Damhsa ar an Sean-nós

Edwina Guckian

Baninseó & Maindilín

Paul Meehan

Bodhrán

Conor Lyons

Cláirseach

SÉAMUS Ó FLATHARTA

Cur do chuid ticéidí in áirithe