Ghaoth Dobhair

Scoil
Gheimhridh
2023

27ú - 31ú Nollaig

Beidh imeachtaí na féile ar súil sna hionaid seo a leanas- Pobalscoil Ghaoth Dobhair, Amharclann Ghaoth Dobhair, Teach Jack, Teach Hiúdaí Beag,  agus CLG Ghaoth Dobhair.

Tá Scoil Gheimhridh Ghaoth Dobhair eagraithe ag Comharchumann Forbartha Ghaoth Dobhair. Tá muid buíoch as an obair dheonach a dhéanann an pobal le linn na féile.

Tá an Scoil Gheimhridh fíorbhuíoch as an maoiniú bliantiúil a fhaigheann sí ó Comhairle Ealaíon.

Níos mó eolais- Fón: +353 (74) 95 32208 | Ríomhphost: [email protected]

Cur do chuid ticéidí in áirithe