Ceardlanna

CEARDLANNA SCOIL GHEIMHRIDH 2018

FEADÓG MÓR
Aoife Granville & Tara Diamond
€90 – €115

FIDIL
Teagascóirí éagsúl
€90 – €115

PÍOBAÍ UILLEANNA
Síle Friel & Maitiú Ó Casaide
€90 – €115

CONSAIRTÍN
Lorraine O’Brien & Noel Hill
€100 – €115

FEADÓG STÁIN
Anna Friel & Maureen McGrattan
€90 – €115

BODHRÁN
Séamus O’Kane
€100 – €115

GIOTÁR
Mark Kelly
€90 – €115

DAMHSA SEAN-NÓS
Edwina Guckian
€90 – €115

CLÁIRSEACH
Úna Monaghan
€90 – €115

AMHRÁNAÍOCHT SEAN-NÓS
Diane Cannon
€100 – €115


Clárú: ar siúl ag Pobalscoil Ghaoth Dobhair ó 9.00am, Déardaoin 27ú Nollaig

Am: Beidh gach rang agus ceardlann ar siúl ó Déardaoin an 27ú go Domhnach an 30ú Nollaig, gach lá ó 10.00am go 1.00pm

Táillí: Ó €35 go dtí €90. Má íoctar táille breise €15 beidh lascaine 30% ag mic léinn ar gach ceolchoirm tráthnóna (Má tá áiteanna ar fáil)

Ranganna ar oscailt do gach aoisghrúpa. Is trí CHLÁRÚ 4 LÁ AMHÁIN a bheas cead isteach. Ní féidir clárú dóibh seo ar bhonn laethúil. Ach tá cead isteach ag an phobal chuig léachtaí agus imeachtaí eile ach táille beag a íoc ag an doras, roimh an ócáid.

Ranganna Ceoil:
Grádófar Ranganna Fidle, Feadóg Mhór, Consairtín agus Feadóige ar mhaidin an chéad ranga ar Nollaig 27.

Tabhair do d’aire: Ní bheidh ranganna ar bith ann do dhaoine atá ag tosú ‘ón fhíorthús’ ar uirlis ar bith.

Tá cumas éigin ar a laghad de dhíth le freastal ar ranganna.

Tá de rogha ag tosaitheoirí freastal ar na ceardlanna seo a leanas:

Rang Éisteachta: Ar smaoinigh tú riamh cá has ár tháinig ceol na hÉireann? Níl tú cinnte cad é an difear idir port Albanach agus cornphíopa? Tá freagra do chuid ceisteanna uilig sa rang seo. Tríd an phlé agus an treoir phraiticiúil (tabhair leat do bhróga damhsa!) cuirfidh foghlaimeoirí eolas ar stair cheol traidisiúnta na hÉireann, stíleanna réigiúnacha, cineálacha fonn agus amhrán, chomh maith le hidirghníomhú le sárcheoltóirí atá ag freastal ar an fhéile. Iontach fóirsteanach do thuismitheoirí agus páirtnéirí ceoltóirí. Ní gá aon eolas roimh ré.

Amhránaíocht Thraidisiúnta: Foghlaim amhráin Ghaeilge de chuid thraidisiún Iarthuaisceart Thír Chonaill

Gaeilge: Ní gá Gaeilge a bheith agat.